Lees verder

Afgelopen week kregen we het goede nieuws dat de inclusie van minimaal 90 logopedische patiënten in de studie naar paramedische herstelzorg na covid-19 is gehaald! Bedankt voor jullie enthousiasme en deelname! We hopen in het najaar van dit jaar de eerste resultaten al met jullie te kunnen delen.

De afgelopen periode krijgen we regelmatig vragen over hoe het nu precies zit met het onderzoek naar de paramedische herstelzorg na covid-19. Het onderzoek bestaat uit twee delen en wordt uitgevoerd door negen onderzoeksinstituten onder coördinatie van het Radboudumc. Het eerste deel noemen we het retrospectieve onderzoek. Het tweede deel noemen we het prospectieve onderzoek.

  • In juli 2020 is gestart met het retrospectieve onderzoek, doordat jullie de toestemming zijn gaan vastleggen in je dossier en je patiënten gedeclareerd hebben met de diagnosecode 9500.
    In dit deel van het onderzoek worden gegevens over de gezondheid en herstel verzameld uit het behandeldossier van de patiënt. Het retrospectieve onderzoek start zodra de eerste behandeling van paramedische zorg wordt gegeven. De behandelaar legt verschillende gegevens vast over bijvoorbeeld conditie, gewicht en de behandeling die nodig is.
    Alleen de anonieme behandelgegevens van de herstelzorg worden gebruikt voor het onderzoek. De patiënt moet mondeling toestemming geven om deze gegevens te delen met de onderzoekers. De zorgverlener legt de toestemming vast in het behandeldossier. Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van anonieme gegevens. Er worden dus geen persoonsgegevens gedeeld met de onderzoekers. Ook worden er geen gegevens gedeeld over behandelingen die geen onderdeel uitmaken van de herstelzorg.
    De toestemming voor het delen van de anonieme gegevens kan op elk moment, zonder reden, ingetrokken worden. Als de patiënt ervoor kiest om te stoppen met het delen van de gegevens, dan stopt de vergoeding voor deze zorg vanaf dat moment.
  • Sinds 29 maart 2021 konden patiënten deelnemen aan de prospectieve studie. Hiervoor zullen ongeveer 1300 mensen via hun zorgverlener worden gevraagd om deel te nemen. Deelname houdt onder meer in dat patiënten op vier momenten in het onderzoekstraject een vragenlijst moeten invullen. Als een patiënt uitgenodigd wordt voor dit deel van het onderzoek, wordt de patiënt verder geïnformeerd via de onderzoeksgroep.

Nu de inclusie van het prospectieve onderzoek is gesloten en het minimum aantal logopedische patiënten is behaald, worden patiënten die na 19 juni 2021 in behandeling komen door jullie registratie weer opgenomen in het retrospectieve onderzoek. Het blijft dan ook belangrijk om de toestemming vast te leggen in het dossier en de diagnosecode 9500 te gebruiken.

Wijzigingen per 1 juli
Per 1 juli 2021 wijzigen de voorwaarden van de herstelzorg in onze ogen ten goede.

Lees hier alles over in ons eerdere nieuwsbericht. Het stroomschema wordt momenteel ook aangepast, zodat het voor jullie hopelijk zo overzichtelijk mogelijk blijft.
Mocht je toch vragen hebben, kijk dan in het dossier over paramedische herstelzorg voor covid-19 patiënten of zoek contact met het bureau.