Lees verder
Dagelijks komen bij het bureau van de NVLF tientallen vragen binnen over zeer uiteenlopende onderwerpen. Iedere week beantwoorden we een veel gestelde vraag.
Redactie

De vraag van deze week is: In mijn ziekenhuis worden zondagsdiensten gedraaid. Wat zijn de rechten en plichten?

Antwoord:
Omdat de onderhandelingen voor een nieuwe cao ziekenhuizen zijn vastgelopen worden in een toenemend aantal ziekenhuizen zondagsdiensten gedraaid. Dit is een vorm van staking waarbij alleen acute- en basiszorg wordt verleend. Veel poliklinieken zijn gesloten, geplande onderzoeken en operaties afgezegd. Voor het plannen van een dergelijke actie wordt ruim de tijd genomen omdat acute zorg altijd door moet gaan. Het zogenaamde actieplan wordt eerst juridisch getoetst voordat de werkgever hiervan officieel in kennis wordt gesteld.

De vakbonden hebben het recht om hun leden op te roepen om actie te voeren om de eisen van de bonden kracht bij te zetten. De leden van de vakbonden genieten ontslagbescherming. Zij kunnen als vakbondslid niet ontslagen worden omdat zij meedoen aan de acties. Voor de cao ziekenhuizen is FBZ een van de bonden die mede namens de NVLF onderhandelt. Als de leden van de NVLF in de ziekenhuizen meedoen aan de actie vallen zij dan ook onder de ontslagbescherming.

Werkgevers hebben wel het recht om salaris in te houden voor alle uren die niet gewerkt worden. In tegenstelling tot de grotere vakbonden (FNV en CNV) kennen FBZ en de NVLF geen stakingskas om de leden een tegemoetkoming te geven als het salaris daadwerklijk wordt ingehouden. In welke mate er daadwerklijk tot inhouding op het salaris wordt over gegaan is ons niet bekend. Overweeg je om mee te doen? Neem dat contact op met een van de leden in het actiecommittee om na te gaan of het salaris doorbetaald wordt.

Ondanks dat je als NVLF lid ook vakbondslid bent, ben je niet verplicht om aan acties in jouw ziekenhuis mee te doen. Dit is een persoonlijke afweging die in de praktijk vaak gebaseerd wordt op het aantal collega’s dat ook aan de zondagdienst meedoet.