Log in
Dagelijks komen bij het bureau van de NVLF tientallen vragen binnen over zeer uiteenlopende onderwerpen. Iedere week beantwoorden we een veel gestelde vraag.
Redactie

De vraag van deze week is: In mijn ziekenhuis worden zondagsdiensten gedraaid. Wat zijn de rechten en plichten?

Antwoord:
Omdat de onderhandelingen voor een nieuwe cao ziekenhuizen zijn vastgelopen worden in een toenemend aantal ziekenhuizen zondagsdiensten gedraaid. Dit is een vorm van staking waarbij alleen acute- en basiszorg wordt verleend. Veel poliklinieken zijn gesloten, geplande onderzoeken en operaties afgezegd. Voor het plannen van een dergelijke actie wordt ruim de tijd genomen omdat acute zorg altijd door moet gaan. Het zogenaamde actieplan wordt eerst juridisch getoetst voordat de werkgever hiervan officieel in kennis wordt gesteld.

De vakbonden hebben het recht om hun leden op te roepen om actie te voeren om de eisen van de bonden kracht bij te zetten. De leden van de vakbonden genieten ontslagbescherming. Zij kunnen als vakbondslid niet ontslagen worden omdat zij meedoen aan de acties. Voor de cao ziekenhuizen is FBZ een van de bonden die mede namens de NVLF onderhandelt. Als