Log in
Afgelopen vrijdag bereikte ons het bericht dat op dinsdag 26 mei mevrouw Tiete Damsté-Terpstra, erelid van de NVLF, is overleden.

Op 95-jarige leeftijd is ons erelid en tevens oudste lid van de NVLF (Lid sinds 1947!) overleden. Samen met haar man Helbert Damsté heeft zij in de naoorlogse periode een zeer belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het vak en de NVLF. Ook hebben zij het bekende Damsté-Terpstrafonds opgericht. Dit fonds stelt zich ten doel onderzoek in de logopedie te bevorderen.

Bij de voorbereiding van ons 90-jarig congres van de NVLF had ik het genoegen bij haar op bezoek te mogen gaan.  Ik trof een uiterste vriendelijke en slimme vrouw aan die nog steeds heel bevlogen sprak over de logopedie en bovendien mij dingen liet zien op haar IPad. Nog steeds was zij zeer betrokken bij de logopedie en ook bij het fonds dat haar naam droeg. We hebben samen teruggekeken op de ontwikkeling van de logopedie en ook in de toekomst van het mooie vak was zij nog immer zeer geïnteresseerd. Ze was ontroerd dat zij tijdens