Log in
De meeste zorgverzekeraars bieden in het inkoopbeleid 2020 de mogelijkheid aan voor het doen van een innovatief voorstel. Denk hierbij aan innovaties op doelmatige en efficiënter zorg en bijdraagt aan kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg.
Redactie

Indien je dit overweegt, is het verstandig om hierover nu al in gesprek te gaan met de zorgverzekeraar. De ervaring leert dat tijdens de contracteerperiode dit lastig is gezien de tijdsdruk.