Lees verder

Eerder deze maand hebben NVLF-voorzitter Michel Dutrée en bestuurslid Galina Verkouter gesproken met Jacqueline van den Hil, Tweede Kamerlid voor de VVD en haar persoonlijk medewerker Koen de Hek.

Tijdens het overleg, dat via Zoom plaatsvond, kwamen onderstaande punten ter sprake:

  • Kostenonderzoek en salaris eerste lijn/tweede lijn/derde lijn/onderwijs

Doordat in alle werkvelden een tekort aan logopedisten bestaat, wordt het verschil in salariëring opvallend. Hierbij is er sprake van oneerlijke beloning, omdat de financieringen anders verlopen. Als de tarieven worden bijgesteld wordt de markt voor logopedisten een stuk eerlijker en kunnen werkgevers in de eerstelijn makkelijker medewerkers aantrekken en behouden; de beloning is dan immers hetzelfde, waardoor logopedisten een baan kiezen uit interesse. 

  • Zij-instromers

Mensen die zich willen omscholen tot logopedist, de zogenaamde zij-instromers, worden nu beperkt omdat ze niet al direct betaald werk mogen/kunnen doen en de opleiding niet verkort is. Dit kost de zij-instromer veel tijd en tijd en maakt de opleiding minder aantrekkelijk voor mensen uit een andere sector. Het zou mooi zijn als er voor deze specifieke groep een certificatensysteem komt: per vaardigheid een certificaat die ook wordt erkend door zorgverzekeraars. Dit moet mogelijk kunnen zijn, omdat de opleidingen dezelfde curriculum eisen volgen. 

Hierdoor zou een voorlopige inschrijving in het KP mogelijk kunnen worden en zelfs een inschrijving AGB als ‘logopedist i..o of medebehandelaar logopedie. De zij-instromer kan dan werken en leren tegelijk en sneller instromen in de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen de wachtlijsten worden verminderd. Deze mogelijkheid zou een werkwijze van medebehandelaar-hoofdbehandelaar opleveren, zoals bijvoorbeeld ook in de psychologie het geval is. Declaratiecontrole zou dan mogelijk kunnen zijn (want AGB/KP op orde). 

  • Ambities NVLF

De ambities van de NVLF voor de komende jaren zetten onder andere in op hybride zorg en samenwerking, echter om dat mogelijk te maken moet er wel wat smeerolie in de vorm van geld bij. De bestuurlijke afspraken rond de uitkomsten kostenonderzoek van Gupta (vertaling uitkomsten in hoger tarief) verlopen moeizaam. Lichtpunt is de denktank-aanpak met Zilveren Kruis die tot meer begrip heeft geleid voor de logopedie en tot een hoger tarief. Deze aanpak pakken we dit jaar ook op met andere zorgverzekeraars.

Jacqueline kent de logopedie en de breedte van het vak en heeft er een warm hart voor. Zij heeft input gevraag voor een debat in de Tweede Kamer op 11 mei over de arbeidsmarkt problematiek in de zorg. Michel en Galina kijken terug op een mooi, open gesprek met een enthousiaste politica.