Log in

Eerder deze maand hebben NVLF-voorzitter Michel Dutrée en bestuurslid Galina Verkouter gesproken met Jacqueline van den Hil, Tweede Kamerlid voor de VVD en haar persoonlijk medewerker Koen de Hek.

Tijdens het overleg, dat via Zoom plaatsvond, kwamen onderstaande punten ter sprake:

  • Kostenonderzoek en salaris eerste lijn/tweede lijn/derde lijn/onderwijs

Doordat in alle werkvelden een tekort aan logopedisten bestaat, wordt het verschil in salariëring opvallend. Hierbij is er sprake van oneerlijke beloning, omdat de financieringen anders verlopen. Als de tarieven worden bijgesteld wordt de markt voor logopedisten een stuk eerlijker en kunnen werkgevers in de eerstelijn makkelijker medewerkers aantrekken en behouden; de beloning is dan immers hetzelfde, waardoor logopedisten een baan kiezen uit interesse.