Log in

Help mee aan het project getiteld ‘Survey of Diagnostic Criteria for Developmental Language Disorder in Multilingual Children’ van de IALP waarbij onderzocht wordt hoe logopedisten / spraaktaalpathologen  / klinisch linguïsten in verschillende landen op dit moment een diagnose stellen bij een taalontwikkelingsstoornis (DLD) bij kinderen die meer dan één taal gebruiken. 
 
Waar gaat dit project over? 
Dit onderzoek heeft als doel uit te zoeken hoe op dit moment logopedisten in verschillende landen een taalstoornis diagnosticeren bij kinderen die meer dan één taal gebruiken. Ook zoeken zij naar meningen over het proces van identificatie van DLD bij meertalige kinderen. Jouw bijdrage wordt gevraagd om regionale en nationale verschillen die het diagnose proces beïnvloeden te gaan begrijpen. 

Klik