Log in
Enkele huisartsen in Oost-Nederland zijn een actie gestart tegen ‘de paarse krokodil’, de onnodige regels en bureaucratie in de zorg. Volgens dagblad De Stentor heeft minister Bruins (VWS) positief geoordeeld op het initiatief.
Redactie

Inhoudelijk lijkt de actie op de activiteiten die de NVLF vorig jaar is gestart in het kader van ‘schrappen en verbeteren’, namelijk kijken welke administratieve handelingen geschrapt kunnen worden zonder de kwaliteit van de zorgverlening en de borging daarvan aan te tasten.

Binnen de logopedie is vorig jaar enthousiast meegewerkt aan de schrappen en verbeter-sessies tijdens de districtsbijeenkomsten van de NVLF. Op dit moment wordt gewerkt aan de verdere uitwerking van de uitkomsten ervan. Lees er hier meer over.

De NVLF is blij met de positieve reactie van de minister. Dit betekent dat hij zich kan vinden in het weghalen van overbodige regelgeving die zorgverleners veel tijd kost en geen bijdrage levert aan de zorg voor de patiënt. In de contacten met de politiek neemt de NVLF dit signaal mee.