Lees verder

Een mooi voorbeeld van samenwerking om de Parkinson zorg verder te verbeteren: de RAPP-Parkinson (Richtlijn-App voor Paramedische zorg bij Parkinson).

Dit is een nieuw (driejarig) project dat van start zal gaan in januari 2021 en is een samenwerking tussen ParkinsonNet en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, Ergotherapie Nederland, Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, Vereniging van Oefentherapie Cesar en Mensendieck, Nederlandse Vereniging van Diëtisten, de Parkinson Vereniging, de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, het Radboudumc Expertisecentrum voor Parkinson & Bewegingsstoornissen, hoogleraren Paramedische wetenschappen en Ergotherapie, professionals werkzaam in de Parkinson zorg, het lectoraat Neurorevalidatie van de Hogeschool Arnhem Nijmegen en Alii.

Allemaal leveren zij een bijdrage aan de ontwikkeling en implementatie van de RAPP-Parkinson.

De huidige Parkinson-richtlijnen voor fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek zijn enorm waardevol. Maar deze nieuw te ontwikkelen tool gaat een stap verder:

  • De hulpvraag van de persoon met Parkinson staat centraal. Daardoor is snel duidelijk welke paramedische zorg zinvol is voor die persoon.
  • Het voegt losse, monodisciplinaire richtlijnen samen. Dat ondersteunt in gezamenlijke besluitvorming tussen zorgverleners en mensen met Parkinson en afstemming tussen betrokken paramedici.
  • Het biedt handelings- en persoonsgerichte, online beslissingsondersteuning aan paramedici, mensen met Parkinson en hun naasten en verwijzers (gebaseerd op de laatste wetenschappelijke evidentie)
  • Nieuwe evidentie wordt voor de gebruiker automatisch toegevoegd zodat het steeds actueel is.
  • De tool is eenvoudig te implementeren in de praktij

Samenvattend is deze app altijd actueel, beter en eenvoudiger bruikbaar in de dagelijkse praktijk en helemaal van deze tijd.

Na lancering is de RAPP-Parkinson voor iedereen beschikbaar en te downloaden. Het project wordt mogelijk gemaakt met een subsidie van ZonMW.