Log in
Dagelijks komen bij het bureau van de NVLF tientallen vragen binnen over zeer uiteenlopende onderwerpen. Iedere week beantwoorden we een veel gestelde vraag.
Redactie

De vraag van deze week is: Hoe zit het met de verwijzing naar de logopedie binnen de langdurige zorg?

Op basis van de wet BIG mogen logopedisten alleen onderzoeken en behandelen na verwijzing van een arts. Met de komst van de directe toegankelijkheid kan deze verwijzing achterwege blijven voor zover er dan een screening DTL wordt gedaan. Op basis van deze screening kunnen er zogenaamde ‘rode vlaggen’ gescoord worden, waardoor de patiënt / cliënt / bewoner alsnog eerst door een arts moet worden gezien om andere stoornissen uit te sluiten.

Binnen instellingen kunnen er afspraken worden gemaakt over hoe de deskundigheid van bijvoorbeeld de logopedist kan worden ingeroepen. Bijvoorbeeld als groepsleiding / verzorging constateert dat het slikken lastiger gaat, of als er twijfels zijn over achteruitgang in de communicatie. In een protocol kan dan vastgelegd zijn dat de inzet van de logopedist achteraf door een arts wordt geformaliseerd.

Op basis van de wet BIG mag een verpleegkundige, verzorgende, gedragskundige