Log in

In het DementieNet is een aanpak ontwikkeld om duurzame, lokale netwerken te bouwen, waarin de deelnemende professionals goed samenwerken, goede kwaliteit van zorg leveren en met trots kunnen kijken naar hun gezamenlijke resultaten. De elementen van de aanpak zijn niet dementie-specifiek, deze netwerkaanpak is ook al met succes toegepast bij de oprichting van netwerken voor eerstelijnszorg voor kwetsbare ouderen.   

Dementienet heeft de lessen van de afgelopen 7 jaar gedestilleerd en opgeschreven in een handzame  brochure. Hierin lees je wat het programma inhoudt, hoe je een DementieNet vormt en wat het oplevert. De effectiviteit van het programma is aangetoond met wetenschappelijk onderzoek.   

De brochure is een goed voorbeeld hoe je invulling kan geven aan de NVLF ambitie In 2027 wordt de logopedische zorg dicht bij de patiënt aangeboden in