Log in
Iedere dag komen er bij het bureau van de NVLF tientallen vragen binnen over zeer uiteenlopende onderwerpen. Iedere week beantwoorden we een veel gestelde vraag.
Redactie

De vraag van deze week: Hoe te handelen als de patiënt/cliënt of diens familie van slikadvies willen afwijken?

Als de patiënt/cliënt wilsbekwaam is, dan bepaalt deze zelf of het advies wordt overgenomen. Het is wettelijk bepaald dat je hierover mag besluiten. Op het moment dat de patiënt/cliënt niet meer in staat is om besluiten te overzien kan er ook van het slikadvies worden afgeweken. In eerste instantie moet er dan worden gekeken of er een wilsverklaring is opgesteld, waarin er is vastgelegd wat er moet gebeuren in zo’n situatie. In het geval van wilsonbekwaamheid is de behandelend arts vaak al op de hoogte of er een wilsverklaring is waarbij er is vastgelegd of er bijvoorbeeld nog ingrijpend medisch handelen moet plaats vinden. Als er geen wilsverklaring is opgesteld dan worden de naasten betrokken in de besluitvorming over bijvoorbeeld de slikadvisering en kan er van het advies worden afgeweken.