Lees verder
Iedere dag komen er bij het bureau van de NVLF tientallen vragen binnen over zeer uiteenlopende onderwerpen. Iedere week beantwoorden we een veel gestelde vraag.
Redactie

De vraag van deze week: Hoe te handelen als de patiënt/cliënt of diens familie van slikadvies willen afwijken?

Als de patiënt/cliënt wilsbekwaam is, dan bepaalt deze zelf of het advies wordt overgenomen. Het is wettelijk bepaald dat je hierover mag besluiten. Op het moment dat de patiënt/cliënt niet meer in staat is om besluiten te overzien kan er ook van het slikadvies worden afgeweken. In eerste instantie moet er dan worden gekeken of er een wilsverklaring is opgesteld, waarin er is vastgelegd wat er moet gebeuren in zo’n situatie. In het geval van wilsonbekwaamheid is de behandelend arts vaak al op de hoogte of er een wilsverklaring is waarbij er is vastgelegd of er bijvoorbeeld nog ingrijpend medisch handelen moet plaats vinden. Als er geen wilsverklaring is opgesteld dan worden de naasten betrokken in de besluitvorming over bijvoorbeeld de slikadvisering en kan er van het advies worden afgeweken.

In alle gevallen moet er goed gedocumenteerd worden wat er besproken is en ook dat de mogelijke consequenties van het niet opvolgen van het advies duidelijk zijn. Wij raden aan dat de behandelend arts dit gesprek bijwoont (of zelf ook nog voert) en dit ook in het dossier opneemt.

Het al dan niet opvolgen van een slikadvies bij een patiënt/cliënt in de laatste levensfase is een lastig dilemma omdat het om kwesties gaat met tegengestelde belangen. Het gaat om patiëntveiligheid versus kwaliteit van leven. Afhankelijk van de prognose en de levensfase kan de balans meer naar de veiligheid of naar de kwaliteit van leven doorslaan.