Log in
Zou jij wel eens willen weten hoe jij tegenover eHealth staat? Werk dan mee aan dit onderzoek van Marjolein Neefjes, student Toegepaste Psychologie.

Wat is eHealth?

Dagelijks zijn er nieuwsberichten te vinden dat het afgelopen jaar het gebruik van eHealth in de zorg sterk is toegenomen, maar wat is eHealth precies?

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verstaan onder eHealth de inzet van hedendaagse informatie- en communicatietechnologie (ICT) om de zorg te ondersteunen of te verbeteren. Daaronder vallen niet alleen digitale toepassingen die zorg op afstand mogelijk maken, maar ook het gebruik van een elektronische patiëntendossiers en elektronische gegevensuitwisseling.

Kijkend naar deze definitie verwacht de NVLF dat in de toekomst eHealth een belangrijk rol zal spelen in de logopedische behandeling. Bijvoorbeeld door in overleg met de client zorg op locatie en zorg op afstand te combineren. Uit één van de pollvragen van maart is gebleken dat veel leden echter nog vragen hebben over eHealth binnen de logopedie.

 

Waarom een onderzoek eHealth?

De NVLF heeft daarom een onderzoeksopdracht uitgezet om een instrument te