Lees verder
Zou jij wel eens willen weten hoe jij tegenover eHealth staat? Werk dan mee aan dit onderzoek van Marjolein Neefjes, student Toegepaste Psychologie.

Wat is eHealth?

Dagelijks zijn er nieuwsberichten te vinden dat het afgelopen jaar het gebruik van eHealth in de zorg sterk is toegenomen, maar wat is eHealth precies?

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verstaan onder eHealth de inzet van hedendaagse informatie- en communicatietechnologie (ICT) om de zorg te ondersteunen of te verbeteren. Daaronder vallen niet alleen digitale toepassingen die zorg op afstand mogelijk maken, maar ook het gebruik van een elektronische patiëntendossiers en elektronische gegevensuitwisseling.

Kijkend naar deze definitie verwacht de NVLF dat in de toekomst eHealth een belangrijk rol zal spelen in de logopedische behandeling. Bijvoorbeeld door in overleg met de client zorg op locatie en zorg op afstand te combineren. Uit één van de pollvragen van maart is gebleken dat veel leden echter nog vragen hebben over eHealth binnen de logopedie.

 

Waarom een onderzoek eHealth?

De NVLF heeft daarom een onderzoeksopdracht uitgezet om een instrument te zoeken/ontwikkelen, waarmee logopedisten inzicht krijgen in factoren die al dan niet positief van invloed zijn op het gebruik van eHealth. Uiteindelijk is de onderzoeker uitgekomen op twee vragenlijsten, die samen in één enquête verwerkt zijn. Het leuke is dat na invullen van de vragenlijst direct er direct een aantal scores worden getoond. Deze scores geven aan hoe jij tegenover eHealth staat. Wil je jouw scores bewaren, maak even een printscreen van het scherm (lees hier hoe je dat doet in windows en hier hoe dat gaat op een Apple Mac(Book)).

 

Het invullen kost je ongeveer 15 minuten. Aan het eind van de vragenlijsten krijg je jouw persoonlijke score op de verschillende onderdelen te zien.De resultaten worden anoniem verwerkt en gebruikt voor het advies aan de NVLF.

 

Wie is de onderzoeker?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Marjolein Neefjes. Marjolein is lid van de NVLF en doet dit onderzoek in het kader van de studie Toegepaste Psychologie.

 

Meer informatie?  

De conclusies van dit onderzoek worden in de nieuwsbrief en mogelijk ook het vakblad gepubliceerd. De verwachting is dat dit na de zomer zal zijn.

 

Klik hier om naar de enquête te gaan.