Log in

In een ingezonden brief in dagblad Trouw van 22 juli roept logopedist en masterstudent klinische gezondheidswetenschappen Hiltje Muller ouders van kinderen op om bij hun zorgverzekeraars alarm te slaan als hun kind te lang op een wachtlijst moet staan voor logopedische hulp. Wachtlijsten lopen op tot een jaar of meer. In het artikel wijst ze op de zorgplicht van verzekeraars.

Veel leden herkennen de noodkreet en reageren via sociale media positief op het artikel. De inhoud sluit aan bij het advies van de NVLF aan de leden om cliënten te attenderen op de mogelijkheid om bij hun zorgverzekeraar aan de bel te trekken. De problematiek van lange wachtlijsten speelt al langere tijd. Bij verzekeraars, politiek en de gezondheidsautoriteiten stelt de NVLF het thema keer op keer aan de orde. Extra aandacht via verzekerden helpt daarbij.
De NVLF vindt het ingezonden stuk in de krant