Log in

Van met name solopraktijkhouders verneemt het NVLF bureau dat het niet rendabel zou zijn het plustarief contract met de zorgverzekeraar te tekenen, omdat de extra kosten hoger zouden zijn dan de extra opbrengsten. Onderstaande berekeningen geven het tegendeel aan:


Om voor het plustarief in aanmerking te komen dient de logopedist oa a)  een audit te laten uitvoeren en b) de PREM (Patient Reported Experience Measure) onder haar cliënten uit te zetten.
De audit kent het eerste jaar een kwaliteitstoets en de volgende twee jaren een visitatie per jaar (met lagere kosten).

Verschil regulier en plustarief 2023 van de zorgverzekeraars :

 tarief
zorgverzekeraar