Log in
Er is een principe akkoord over een nieuw pensioenstelsel. Het is nog geen definitief akkoord omdat sociale partners (de vakbonden en de werkgeversverenigingen) ermee moeten instemmen en de plannen daarna door zowel de Tweede als de Eerste kamer goedgekeurd moeten worden. Voor een deel van de plannen moeten wetten worden aangepast.
Redactie

Wat zijn de hoofdlijnen van het pensioenakkoord?

  • De AOW-leeftijd wordt de komende twee jaar bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Daarna stijft de AOW-leeftijd aan de hand van de stijging van de levensverwachting, alleen minder hard.
  • Een flexibeler pensioen
  • De dreiging dat vanaf volgend jaar veel pensioenen verlaagd moeten worden is kleiner geworden
  • Voor ZZP-ers komt er geen verplicht pensioen, maar wel een fiscale regeling om het aantrekkelijker te maken om pensioen op te bouwen
  • ZZp-ers moeten verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. De plannen voor een ”betaalbare” verzekering moeten vóór de zomer van 2020 gepresenteerd worden.

Veel van de plannen worden de komende maanden nog verder uitgewerkt.

Wat betekent dit akkoord voor de leden van de NVLF?

Ongeveer 2000 leden van de NVLF zijn verplicht aangesloten bij een pensioenfonds. Het gaat om het fonds PFZW voor de leden in de intramurale zorg, en het ABP voor de