Log in

We schreven er al vaker over in deze nieuwsbrief: in september ondertekende een groot aantal partijen in de zorg het Integraal Zorgakkoord (IZA), waarin afspraken met het ministerie van VWS over de toekomst van de zorg zijn vastgelegd. Op onze website vind je veel informatie over het IZA in relatie tot logopedie.

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Om dit te bereiken zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg. Ondertekenaars van het IZA zijn onder meer overkoepelende organisaties van ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg. 

Invloed paramedische zorg

De NVLF is, net als andere beroepsgroepen binnen