Log in
Mede namens de NVLF onderhandelen FBZ en FvOv voor de cao’s in de zorg en in het onderwijs. Bij vele cao's is de einddatum in zicht. Komende maanden wordt dan ook volop onderhandeld over nieuwe cao's.
Redactie

FvOv onderhandelt onder andere voor de cao po (primair onderwijs). De voorbereidingen voor de onderhandelingen zijn al van start gegaan, onder andere over de uitwerking van een aantal afspraken die tijdens de laatste onderhandelingen zijn gemaakt. Denk dan onder andere aan onderzoek over de actualiteit van de functie van logopedist. Hierover hebben we in de nieuwsbrief van 29 januari geschreven.

Voor de intramurale zorg zijn voor een aantal cao’s de onderhandelingen begonnen, een aantal starten binnenkort. Voor deze cao’s hebben we de wensen van de leden in het najaar geïnventariseerd en aan de onderhandelaars doorgegeven.

De data voor de Cao GGZ zijn nog niet bekend. Wel voor de volgende cao’s:

Cao VVT: 6 en 25 februari, 6 en 13 maart
Cao Gehandicaptenzorg: 4 februari,5 en 26 maart
Cao Jeugdzorg: 5 en 21 februari
Cao Ziekenhuizen: 19 maart en 1 april

Wij houden je rechtstreeks