Log in
Najaar 2019 wordt gestart met de herziening van de Richtlijn Stotteren. Het project bevindt zich momenteel in de voorbereidingsfase. Een cruciale stap in de voorbereidingsfase is het achterhalen hoe ‘het veld’ de huidige richtlijn ervaart. Wat gaat er goed en wat kan er beter?
Redactie

Jouw input is voor de werkgroep van groot belang. Daarom verzoeken we alle logopedisten die met deze richtlijn werken vóór 20 oktober 2019 een vragenlijst in te vullen. De resultaten van deze evaluatie worden meegenomen bij de herziening. Het invullen is anoniem.

Vragen? Neem gerust contact op met de projectleider, Cindy Koolhaas. Zij is per mail bereikbaar via nvlf@cindykoolhaas.com.

Over de Richtlijn Stotteren
De NVLF-richtlijn Stotteren bij kinderen, adolescenten en volwassenen is in 2014 gepubliceerd. Deze Evidence-based richtlijn geeft aanwijzingen voor de diagnostiek, behandeling en nazorg van cliënten met stotteren met als doel om de kwaliteit van de logopedisch zorg te verhogen.

Klik hier om de vragenlijst in te vullen.