Lees verder
In samenwerking met de leden heeft de NVLF de richtlijn Logopedische dossiervorming herzien. Voor de herziening is gebruikgemaakt van de input uit de ‘schrap- en verbetersessies’. De richtlijn biedt logopedisten houvast bij het vastleggen van gegevens in de cliëntendossiers.
Redactie

Bij herziening zijn acht gegevens uit de richtlijn geschrapt en zes gegevens omgezet van ‘basisgegeven’ naar ‘mogelijk relevant’. Dit betekent dat er minder gegevens verplicht vastgelegd hoeven te worden Een overzicht om welke gegevens het gaat is terug te vinden op de site.

De herziening van de richtlijn zorgt ook voor veranderingen in de criteria kwaliteitstoets 2020. Deze criteria zijn namelijk deels gebaseerd op de basisgegevens uit de richtlijn Logopedische dossiervorming. Minder basisgegevens in de richtlijn, door opschuiving naar ‘mogelijk relevant gegeven’ of met het schrappen, betekent ook minder criteria om te toetsen. Op deze manier zetten we met elkaar weer een stap in de vermindering administratieve last.

Vanwege de herziening van de richtlijn logopedische dossiervorming zijn de criteria kwaliteitstoets 2020 op het onderdeel dossiervorming anders dan de criteria kwaliteitstoets die in 2019 gelden. Om ervoor te zorgen dat logopedisten meteen kunnen profiteren van de lastenverlichtingen die zijn doorgevoerd in de richtlijn dossiervorming 2019 is met de auditbureaus een overgangsregeling afgesproken. Dit houdt in dat bij een audit in de laatste zes maanden van 2019 de praktijk aangeeft welke richtlijn dossiervorming ze gevolgd hebben van 1 juli 2019 t/m 31 december 2019. Afhankelijk daarvan hanteert het auditbureau de criteria kwaliteitstoets 2019 (gebaseerd op de richtlijn dossiervorming uit 2016) of de criteria kwaliteitstoets 2020 (gebaseerd op de richtlijn dossiervorming uit 2019).

De richtlijn is per 1 juli beschikbaar en kan vanaf dat moment gebruikt worden door logopedisten. Voor de implementatie van een nieuwe of herziene richtlijn wordt altijd een half jaar implementatietijd gerekend. Vanaf 1 januari 2020 dienen alle logopedisten te werken volgens de nieuwe richtlijn.

Meer informatie?

In het Nederlands tijdschrift voor Logopedie, dat afgelopen vrijdag 28 juni is uitgekomen, staat een uitgebreid artikel over de nieuwe richtlijn dossiervorming. De richtlijn, samenvattingskaart en andere informatie over de richtlijn vind je hier.