Log in
In samenwerking met de leden heeft de NVLF de richtlijn Logopedische dossiervorming herzien. Voor de herziening is gebruikgemaakt van de input uit de ‘schrap- en verbetersessies’. De richtlijn biedt logopedisten houvast bij het vastleggen van gegevens in de cliëntendossiers.
Redactie

Bij herziening zijn acht gegevens uit de richtlijn geschrapt en zes gegevens omgezet van ‘basisgegeven’ naar ‘mogelijk relevant’. Dit betekent dat er minder gegevens verplicht vastgelegd hoeven te worden Een overzicht om welke gegevens het gaat is terug te vinden op de site.

De herziening van de richtlijn zorgt ook voor veranderingen in de criteria kwaliteitstoets 2020. Deze criteria zijn namelijk deels gebaseerd op de basisgegevens uit de richtlijn Logopedische dossiervorming. Minder basisgegevens in de richtlijn, door opschuiving naar ‘mogelijk relevant gegeven’ of met het schrappen, betekent ook minder criteria om te toetsen. Op deze manier zetten we met elkaar weer een stap in de vermindering administratieve last.

Vanwege de herziening van de richtlijn logopedische dossiervorming zijn de criteria kwaliteitstoets 2020 op het onderdeel