Log in

Als je als logopedist groepsbehandelingen wilt gaan geven, vragen verschillende zorgverzekeraars om een protocol. Op de website van de NVLF staat een format groepsbehandeling. Dit format kan een logopedist ondersteunen bij het opstellen van een dergelijk protocol. Het format kan dienen als leidraad voor het uitwerken van een protocol en kan naar eigen inzicht en behoefte worden aangepast. In het tweede gedeelte worden de verschillende onderwerpen nader uitgewerkt.

In januari vroegen wij d.m.v. een poll of dit het juiste moment was om het format groepsbehandeling te herzien. We delen nu graag de resultaten met jullie.

Respons

In totaal reageerden 27 leden op de poll.

40,7% geeft aan dat het format nu herzien kan worden. De redenen hiervoor zijn divers en lopen uiteen van het advies aan de NVLF om formats regelmatig te herzien tot het advies om dit onderwerp per direct op te pakken, omdat deze tijd vraagt om te kijken naar mogelijkheden. In (online) groepen kan men