Log in
De NVLF en het LOOL hebben de handen ineengeslagen om het beroepsprofiel en opleidingsprofiel logopedie te herzien én tegelijkertijd samen te voegen tot één nieuw Profiel Logopedie.

De kick-off sessie heeft vorige maand plaatsgevonden. Tijdens deze (digitale) bijeenkomst heeft het projectteam, bestaande uit vertegenwoordigers van de NVLF en het LOOL, zaken als het plan van aanpak, de planning en de samenstelling van klankbordgroep besproken. Zo zal de klankbordgroep, die de rol heeft van meedenker en meelezer, bestaan uit een vertegenwoordiging van het opleidings- en werkveld: logopedisten uit de verschillende werkvelden, logopedist-onderzoekers, docenten en studenten.

Als alles volgens planning verloopt moet het Profiel Logopedie december 2020/januari 2021 gereed zijn.

Het projectteam houdt jullie op de hoogte van de voortgang via de website en nieuwsbrief.