Log in

In samenwerking met een aantal leden heeft de NVLF de richtlijn DTL (Directe Toegang Logopedie) herzien, omdat we signalen ontvingen van onze leden dat de huidige vorm niet altijd bruikbaar was in de praktijk. In de nieuwe versie is de toelichting op de checklist aangepast voor de onderwerpen waarbij voorheen snel een rode vlag werd gescoord.

Er wordt nu een onderscheid gemaakt tussen bekende en onbekende patronen. Worden er bekende patronen genoemd in de DTL-screening die behandeld kunnen worden door de logopedist? Dan kan na de DTL-screening direct worden gestart met de intake en verder onderzoek. Bij onbekende patronen, waarbij er twijfels zijn bij de logopedist of de behandeling direct kan worden gestart, kan er bijvoorbeeld worden gekozen om te overleggen met de huisarts én tegelijkertijd toch de behandeling te starten. Dit kan parallel aan elkaar lopen.