Log in

Binnenkort wordt de herziene versie van het consensusdocument FEES verwacht. Op maandag 10 augustus 2020 werd de eerste versie van het consensusdocument FEES door logopedisten op aanvraag beschikbaar gesteld voor leden van de NVLF. Logopedisten die het document op hebben gevraagd bij de NVLF, werden gevraagd een enquête in te vullen. Deze enquête had enerzijds al doel om de huidige situatie rondom zelfstandig uitvoeren van FEES door logopedisten in kaart te brengen en anderzijds om te toetsen of de gestelde volumenormen in de praktijk haalbaar zijn. 

Van januari 2022 is de werkgroep weer regelmatig bij elkaar gekomen. Aan de hand van de onderzoeksresultaten en vragen, opmerkingen en feedback uit het werkveld is gekeken of wijzigingen nodig waren. Medio april heeft de werkgroep een herziene versie van het document opgeleverd. Het document wordt de komende maanden achtereenvolgens aan de commissie vakinhoud, het NVLF-bestuur en de Nederlandse Vereniging voor Keel- Neus- en Oorheelkunde voorgelegd