Lees verder
Vanaf nu is de herziene Richtlijn Stotteren bij kinderen, adolescenten en volwassenen beschikbaar. Leonoor Oonk, de voorzitter van de werkgroep die sinds november vorig jaar hard aan deze herziening heeft gewerkt, vertelt over de nieuwe versie van de richtlijn.

‘De opdracht van de NVLF was om een update van de richtlijn stotteren te maken en de nieuwe wetenschappelijke inzichten te verwerken. De richtlijn moest ook leesbaarder worden en er moest een implementatieplan worden gemaakt. Met een groep van tien mensen is hier vanaf november 2019 aan gewerkt. Het was fantastisch om te werken met deze bevlogen mensen die zich allen zeer betrokken voelen bij stotteren en stottertherapie. In deze relatief korte periode is er heel veel werk verricht.´

Kwaliteitsslag

‘De richtlijn is in mijn ogen beter geordend, helderder en leesbaarder geworden. Er is echt een kwaliteitsslag gemaakt. Heel blij zijn we met al het commentaar van het werkveld en van de leden van de klankbordgroep. De kritische opmerkingen hebben nieuwe discussies getriggerd die hebben geleid tot een verdere verbetering van de richtlijn.’

Aanbevelingen

‘Veel aanbevelingen zijn ongeveer hetzelfde gebleven maar er zijn ook een aantal duidelijke veranderingen. Zo wordt in de aanbevelingen over de nazorg meer de regie gelegd bij de persoon die stottert. Voorheen werd aanbevolen om na afsluiting van de therapie gedurende twee jaar een nazorgplan te maken om de langetermijneffecten van therapie te bevorderen en om terugval te voorkomen. Nu wordt er aanbevolen om samen een terugvalpreventieplan te maken wat meer recht doet aan het zelfmanagement van de persoon die stottert of diens ouders. De werkgroep heeft voorbeelden van zo’n plan ontwikkeld.

De aanbevelingen wanneer therapie te starten bij jonge kinderen zijn verduidelijkt. Deze zijn lastig op te schrijven omdat hier altijd een klinische redenering nodig blijft. De richtlijn geeft vooral richting in het nemen van de beslissing om te monitoren om te zien of er natuurlijk herstel optreedt, of direct starten met de behandeling. Er is heel lang nagedacht over de formulering van deze aanbevelingen. Het gaat hier toch om kansen op natuurlijk herstel en zekerheid is er niet. ‘

Over vijf jaar

‘Er is altijd nog meer te verbeteren aan de richtlijn. Zo zouden aanbevelingen voor de diagnostiek kunnen worden uitgebreid en zou het goed zijn als broddelen onderdeel van de richtlijn uit zou kunnen maken. Hopelijk kan er over vijf jaar niet alleen worden herzien, maar ook worden uitgebreid.’

Op dit moment wordt gewerkt aan het implementatieplan, waaronder de kennisoverdracht en een toegankelijke online versie van de richtlijn.

Download de herziene Richtlijn Stotteren en de bijbehorende documenten hieronder:

Feedback

Mei 2020 heeft de werkgroep herziening van de richtlijn ‘Stotteren bij kinderen, adolescenten en volwassenen’ (2014) de NVLF-leden om feedback gevraagd. Via de website van de NVLF kon men de herziene conceptrichtlijn en bijlagen downloaden. De werkgroep was blij met al het commentaar dat binnenkwam. Niet alleen van de NVLF-leden, maar bijvoorbeeld ook van de leden uit de klankbordgroep, het bestuur van de NVST en het bestuur van Demosthenes. De kritische opmerkingen hebben geleid tot nieuwe discussies wat heeft geresulteerd in een verbetering van de richtlijn.

De werkgroep dankt alle NVLF-leden die input hebben geleverd voor hun bijdrage! Erg fijn dat jullie wilde ons van commentaar wilde voorzien. Wil je zien wat de werkgroep precies met al het commentaar gedaan heeft? Vraag dan het verwerkingsbestand op bij de NVLF via logopedie@nvlf.nl.