Log in
Vanaf nu is de herziene Richtlijn Stotteren bij kinderen, adolescenten en volwassenen beschikbaar. Leonoor Oonk, de voorzitter van de werkgroep die sinds november vorig jaar hard aan deze herziening heeft gewerkt, vertelt over de nieuwe versie van de richtlijn.

‘De opdracht van de NVLF was om een update van de richtlijn stotteren te maken en de nieuwe wetenschappelijke inzichten te verwerken. De richtlijn moest ook leesbaarder worden en er moest een implementatieplan worden gemaakt. Met een groep van tien mensen is hier vanaf november 2019 aan gewerkt. Het was fantastisch om te werken met deze bevlogen mensen die zich allen zeer betrokken voelen bij stotteren en stottertherapie. In deze relatief korte periode is er heel veel werk verricht.´

Kwaliteitsslag

‘De richtlijn is in mijn ogen beter geordend, helderder en leesbaarder geworden. Er is echt een kwaliteitsslag gemaakt. Heel blij zijn we met al het commentaar van het werkveld en van de leden van de klankbordgroep. De kritische opmerkingen hebben nieuwe discussies getriggerd die hebben geleid tot een verdere verbetering van de richtlijn.’

Aanbevelingen

‘Veel aanbevelingen zijn ongeveer hetzelfde gebleven maar er zijn ook een aantal duidelijke veranderingen. Zo wordt in de aanbevelingen