Log in

De herziene E-learning DTL staat online!
De richtlijn DTL is dit jaar herzien. In de nieuwe versie is de toelichting op de checklist aangepast voor de onderwerpen waarbij voorheen snel een rode vlag werd gescoord. Naar aanleiding van deze herziening is nu ook de e-learning volledig aangepast.

DTL levert logopedisten voordelen op. Zo is de DTL-screening declarabel en vervalt de (niet declarabele) tijd die gaat zitten in het uitvoeren van administratieve taken rondom het archiveren van verwijzingen. DTL heeft ook voordelen voor de cliënten, want zij hoeven niet eerst naar de huisarts voordat ze terecht kunnen bij de logopedist.

Meer over de DTL (Directe Toegang Logopedie) en het formulier om je in te schrijven voor de DTL e-learning vind je hier.