Lees verder

Met trots kunnen we bekendmaken dat het Beroepsprofiel Logopedist is herzien en geactualiseerd. Bij dit bericht presenteren wij jullie het eindresultaat als interactief PDF. Dit herziene beroepsprofiel vervangt het profiel uit 2013 en biedt een duidelijk beeld van de brede scope van het vak logopedie en de vaardigheden die logopedisten nodig hebben om hun werk te doen.

De maatschappij verandert snel, waardoor het zorglandschap, het onderwijs, het bedrijfsleven en ook het vak logopedie voortdurend in ontwikkeling zijn. Meer nog dan voorheen ligt de nadruk op de rol van de logopedist bij het ondersteunen van de (communicatieve) participatie van individuen en het begeleiden van hun naasten, zodat zij optimaal kunnen deelnemen aan de samenleving. De logopedist draagt zo bij aan het welzijn en de gezondheid van mensen van alle leeftijden.

Ook het begrip gezondheid is de afgelopen tijd sterk in beweging. Veel meer dan voorheen ligt de nadruk op het vermogen van mensen om hun eigen leven in te richten, op hun functioneren, meedoen en ertoe doen. Ook de logopedist richt zich op dit hedendaagse gezondheidsbegrip (positieve gezondheid), door te bevorderen dat mensen langer zelfredzaam zijn op het gebied van communicatie en zelfstandig kunnen (blijven) eten en drinken.
Communicatie speelt een sleutelrol bij ons functioneren in de samenleving. Om ons eigen leven in te richten, moeten we immers duidelijk maken wie we zijn en wat we willen. Meedoen in de samenleving veronderstelt dat we met uiteenlopende mensen kunnen communiceren. In de communicatie en het contact met anderen ervaren we dat we ertoe doen. De logopedist levert daarom een cruciale bijdrage aan de positieve gezondheid van mensen bij wie die communicatie niet (meer) vanzelfsprekend verloopt, mensen die ‘communicatiekwetsbaar’ zijn. In het nieuwe beroepsprofiel komt deze accent verschuiving naar voren.

Het beroepsprofiel richt zich op de beroepsgroep zelf, collega-zorgverleners, andere professionals en onderzoekers, financiers van zorg en preventie: zorgverzekeraars, overheden, media, mensen met een speciale interesse in de logopedie. Het beroepsprofiel moet een inspiratiebron vormen voor schoolverlaters en studenten in een opleiding tot logopedist.
Dit herziene beroepsprofiel moet een bijdrage leveren aan het versterken van het vak logopedie en de positie van logopedisten in de gezondheidszorg. Wij hopen dat dit profiel zal bijdragen aan een grotere erkenning en waardering voor de belangrijke rol die logopedisten spelen in de zorg.

Dit beroepsprofiel is tot stand gekomen dankzij de inbreng van een groot aantal betrokken vakgenoten uit de beroepspraktijk en de diverse opleidingen, alsmede een aantal belangrijke stakeholders, zoals de Patiëntenfederatie Nederland, andere zorgverleners en zorgverzekeraars. De NVLF wil graag iedereen die betrokken is geweest bij de totstandkoming van dit beroepsprofiel hartelijk bedanken voor hun opbouwend kritische bijdragen.

Lees hier het herziene Beroepsprofiel Logopedist