Log in

Met trots kunnen we bekendmaken dat het Beroepsprofiel Logopedist is herzien en geactualiseerd. Bij dit bericht presenteren wij jullie het eindresultaat als interactief PDF. Dit herziene beroepsprofiel vervangt het profiel uit 2013 en biedt een duidelijk beeld van de brede scope van het vak logopedie en de vaardigheden die logopedisten nodig hebben om hun werk te doen.

De maatschappij verandert snel, waardoor het zorglandschap, het onderwijs, het bedrijfsleven en ook het vak logopedie voortdurend in ontwikkeling zijn. Meer nog dan voorheen ligt de nadruk op de rol van de logopedist bij het ondersteunen van de (communicatieve) participatie van individuen en het begeleiden van hun naasten, zodat zij optimaal kunnen deelnemen aan de samenleving. De logopedist draagt zo bij aan het welzijn en de gezondheid