Log in
Moet jij je binnenkort herregisteren in een van de NVLF-registers, maar voldoe je als gevolg van de COVID-19 pandemie nog niet aan de eisen? Lees dan verder!

De NVLF wil voorkomen dat leden door de COVID-19 pandemie hun registratie in de NVLF-registers verliezen, daarom sluiten wij ons aan bij de bestaande incidentele coronadispensatieregeling van het Kwaliteitsregister Paramedici.

Wat betekent dit concreet voor jou:

  1. Geregistreerden krijgen een halfjaar extra de tijd om te voldoen aan de geldende criteria voor herregistratie in het NVLF-register te voldoen. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom COVID-19 kan deze termijn worden verlengd.
  2. Een definitieve registratie na een verleende coronadispensatie is gewoon weer voor 5 jaren. Anders dan bij de reeds bestaande KP dispensatieregeling wordt de duur van de nieuwe herregistratieperiode niet gekort. Belangrijk blijft om de herregistratie in te dienen zo spoedig als mogelijk na het uitvoeren van de activiteiten.
  3. Geregistreerden kunnen een beroep op doen op de dispensatieregeling in de periode van 1 maart 2020 tot en