Log in
In 2019 is een start gemaakt met de herziening van de richtlijn ‘Stotteren bij kinderen, adolescenten en volwassenen’ (2014). Deze richtlijn is bedoeld om aan te geven hoe de diagnostiek, behandeling en nazorg van cliënten met ontwikkelingsstotteren eruit dient te zien. Inmiddels is de herziene conceptrichtlijn gereed. Als je kinderen of volwassenen die stotteren behandelt, dan kun je commentaar geven.

Download de herziene conceptrichtlijn hier en de conceptbijlagen hier.

Je kunt feedback geven door deze vragenlijst in te vullen. Dat kan tot zondag 24 mei 2020, daarna gaat de werkgroep aan de slag met het binnengekomen commentaar.