Lees verder
De HEMA foundation heeft met hun jaarlijkse accelerator het doel oplossingen te vinden voor maatschappelijke vraagstukken. De eerste drie jaar staan in het teken van taalachterstand bij kinderen van -1 tot 4 jaar in 2025. Aan opkomende en ondernemende designers de uitdaging om een concept te bedenken. Wij spraken Olga van Lingen, een van de deelnemers.
Redactie

Olga heeft vier jaar ervaring met design en vond het een uitdaging om op deze intensieve manier veel te leren over impactvolle conceptontwikkeling. Kennis over het probleem had zij voor dit project niet.

Hoe ziet het traject eruit?
‘Er zijn zeven teams die meedoen aan dit coaching en trainingstraject. Het project duurt negen maanden, ik werk er wekelijks een dag aan. In totaal zijn er 14 workshops, we hebben er inmiddels vier gehad. Deze begeleiden ons in hoe we van ‘visie’ naar ‘exploitatie’ gaan.’

‘We zitten nu in de toekomstvisie fase waar we zo veel mogelijk kennis ophalen over taalvaardigheid bij kinderen. Dat doen we onder andere door middel van interviews met experts, zoals Elma Blom en Frank Wijnen. Zo maken we het onderwerp ‘eigen’. Inmiddels hebben we 250 ‘factoren’ verzameld. Factoren zijn bouwstenen die het fundament van de toekomstvisie maken. We clusteren de factoren die bij elkaar horen, diepen het uit en bakenen het af. Zo kiezen we een invalshoek voor wat uiteindelijk ons concept gaat worden.’

Weet jij waarom er voor dit onderwerp is gekozen?
‘Taal is zo essentieel in je leven. HEMA is een winkel voor echt iedereen en elke doelgroep kan met een taalachterstand te maken krijgen. De winkel voor iedereen, die alles heeft, daar past dit onderwerp ter behoeve van een inclusieve samenleving goed bij. Daarnaast is HEMA echt een design-organisatie. HEMA Foundation gelooft dat door met een ‘design-bril’ naar maatschappelijke uitdagingen te kijken, je komt tot meer innovatieve en impactvolle oplossingen’.

Wat heb je geleerd over het onderwerp?
‘Het is ontzettend boeiend om te leren over taalontwikkeling. Alles kan invloed hebben op het oplopen van een taalachterstand. De eerste 1001 dagen van een kind zijn essentieel, daar wordt de basis gelegd. Hoe bijzonder is het wat een kinderbrein kan? Het merendeel van de kinderen leert de basis van de moedertaal voor hun vijfde jaar. Ze bereiken een niveau dat volwassenen met een vreemde taal meestal niet meer halen. Dat is toch fascinerend? Als volwassenen denken we dat we heel wat kunnen, maar kijk maar eens wat een kinderbrein al op die leeftijd kan!’

Wij zijn heel benieuwd hoe het traject met Olga en haar team verder verloopt! We houden het in de gaten. Vanaf juli is de Accelerator te volgen op www.hema-foundation.org.