Lees verder

De NVLF vindt het belangrijk om initiatieven die bijdragen aan de kwaliteit van zorg binnen het logopedisch domein te ondersteunen. Dat doen wij bijvoorbeeld door een (bestuurs)lid of  beleidsadviseur af te vaardigen in een klankbordgroep of stuurgroep van een project. Eén van de projecten waar wij op dit moment aan bijdragen is het project ‘Zie en hoor de patiënt’. Logopedisten komen dagelijks in aanraking met communicatief kwetsbare personen. Het invullen van een vragenlijst, bijvoorbeeld als onderdeel van de diagnostiek, is voor hen niet makkelijk. En dat is precies het doel van dit project: vragenlijsten zo aanpassen dat patiënten ze begrijpen, goed kunnen invullen en er valide metingen kunnen plaatsvinden. Namens Hogeschool Zuyd (NL) en Vives Hogeschool (B) vragen we jullie medewerking voor onderstaand project.


 

Geachte logopedist,

We vragen heel graag uw medewerking! Onderzoekt of behandelt u dysfagiepatiënten met bijkomende taal- en/of cognitieve problemen? Zou u hen kunnen overtuigen om deel te nemen aan ons onderzoek?

Ons hogere doel

Binnen uw vakgebied worden vaak vragenlijsten gebruikt om cliënten te laten rapporteren over ervaringen met en effecten van de geleverde zorg. De uitkomsten van deze vragenlijsten helpen u als zorgprofessionals bij het stellen van een diagnose, het evalueren van een behandeling of het verbeteren van de dialoog met de cliënt. Maar wat als de cliënt uw vragen niet goed begrijpt? Het project Zie & Hoor de Cliënt is bedoeld om vragenlijsten begrijpbaar en daarmee valide te maken voor cliënten, organisaties én u als betrokken zorgprofessional.

Het corona virus zorgt voor veel beperkingen, maar laat dit niet het verbeteren van de zorg beperken! We willen de cliënt graag horen!

 

Inhoud onderzoek

Het onderzoek betreft de evaluatie van de test-hertestbetrouwbaarheid van een digitale versie van de aDSWAL-QoL (CAS aDSWAL-QoL) en AIQ (Aphasia Impact Questionnaire).

De cliënt vult digitaal de CAS aDSWAL-QoL in. Er kan ook nog gevraagd worden om de AIQ in te vullen, indien hij/zij afasie heeft. Twee weken later vult hij/zij opnieuw dezelfde vragenlijst(en) in. Het onderzoek kan ofwel in fysieke aanwezigheid van de onderzoeker doorgaan, ofwel virtueel (vanop een afstand, via MS Teams of via ZOOM). U mag gerust bij uw cliënt aanwezig zijn, als u denkt dat de persoon dit niet zelfstandig zal kunnen of als u denkt dat hij/zij zich hierbij comfortabeler zou voelen. De onderzoeker zal stapsgewijs uitleggen hoe de persoon de vragenlijsten kan invullen. Daarna zal de onderzoeker nog een paar aanvullende vragen stellen over de vragenlijst. Het onderzoek duurt maximum één uur per keer. Wil je ons graag helpen met het doorverwijzen van cliënten? Dat zou voor ons heel wat betekenen, Uw medewerking wordt heel erg geapprecieerd!

 

Deelname

Neem graag contact op met:

Nederland: Ruth Dalemans (ruth.dalemans@zuyd.nl)

België: Ingeborg Simpelaere (ingeborg.simpelaere@vives.be)

Meer info over het project:  (https://www.linkedin.com/company/zie-hoor-de-client/,

https://www.linkedin.com/posts/vives-expertisecentrum-zorginnovatie_deelname-aan-onderzoek-cas-adswal-qol-activity-6757637010506231808-nFEU)