Log in

De NVLF vindt het belangrijk om initiatieven die bijdragen aan de kwaliteit van zorg binnen het logopedisch domein te ondersteunen. Dat doen wij bijvoorbeeld door een (bestuurs)lid of  beleidsadviseur af te vaardigen in een klankbordgroep of stuurgroep van een project. Eén van de projecten waar wij op dit moment aan bijdragen is het project ‘Zie en hoor de patiënt’. Logopedisten komen dagelijks in aanraking met communicatief kwetsbare personen. Het invullen van een vragenlijst, bijvoorbeeld als onderdeel van de diagnostiek, is voor hen niet makkelijk. En dat is precies het doel van dit project: vragenlijsten zo aanpassen dat patiënten ze begrijpen, goed kunnen invullen en er valide metingen kunnen plaatsvinden. Namens Hogeschool Zuyd (NL) en Vives Hogeschool (B) vragen we jullie medewerking voor onderstaand project.


 

Geachte logopedist,