Log in

De Cao Ziekenhuizen loopt eind januari 2023 af. FBZ en de andere cao-partijen treden al in september in overleg over de volgende cao. In verband met de inhoudelijke voorbereiding horen we graag welke knelpunten je ervaart en wat je verbeterd zou willen hebben in de volgende cao. Je kunt je input uiterlijk 29 juni via dit formulier delen.

Wat doen we met je input?
Op basis van de ontvangen input leveren we een samenvatting van de belangrijkste punten aan bij FBZ. FBZ stelt mede op basis van het arbeidsvoorwaardenbeleid 2022* en de input van beroepsverenigingen een inzet op. Vervolgens treedt FBZ in overleg met de andere vakbonden om na te gaan of een gezamenlijke inzet