Log in

Gisteren, maandag 5 juli, is gestart met het verwerken van de digitale sjablonen van de richtlijn HASP bij de Elektronisch Patiënten Dossiers (EPD) met Zorgdomein. Dat betekent dat de lay-out van de verwijzing en communicatie er anders uit kan gaan zien.

De richtlijn HASP-paramedicus is eind 2020 gepubliceerd en gericht op een betere overdracht van patiëntinformatie tussen huisarts en paramedicus. Het doel: snelle, veilige en correcte informatie-uitwisseling die leidt tot betere onderlinge samenwerking en betere patiëntenzorg.

Lees hier een uitgebreide toelichting op de wijzigingen in ZorgDomein en wat dit de paramedicus en huisarts oplevert.