Log in
Een aantal weken geleden hebben we jullie via de nieuwsbrief gevraagd om feedback te leveren op de multidisciplinaire conceptrichtlijn ziekte van Parkinson. Alle leden die hieraan hebben bijgedragen willen we graag hartelijk bedanken voor het meelezen en becommentariëren.
Redactie

De feedback is inmiddels door ons verwerkt en voor 22 november per mail aangeleverd aan het Kennisinstituut.