Log in
Een aantal weken geleden hebben we jullie via deze nieuwsbrief gevraagd om een enquête in te vullen over de NVLF-richtlijn stotteren bij kinderen, adolescenten en volwassenen uit 2014. Alle leden die hieraan hebben bijgedragen willen we graag hartelijk bedanken.

Jouw input is voor de werkgroep van groot belang. Daarom verzoeken we alle logopedisten die met deze richtlijn werken vóór 20 oktober 2019 een vragenlijst in te vullen. De resultaten van deze evaluatie worden meegenomen bij de herziening. Het invullen is anoniem.

Vragen? Neem gerust contact op met de projectleider, Cindy Koolhaas. Zij is per mail bereikbaar via nvlf@cindykoolhaas.com.

Over de Richtlijn Stotteren
De NVLF-richtlijn Stotteren bij kinderen, adolescenten en volwassenen is in 2014 gepubliceerd. Deze Evidence-based richtlijn geeft aanwijzingen voor de diagnostiek, behandeling en nazorg van cliënten met stotteren met als doel om de kwaliteit van de logopedisch zorg te verhogen.

Klik hier om de vragenlijst in te vullen.