Log in

Lekker en plezierig eten en drinken is zo verweven in ons dagelijks leven, dat het soms moeilijk voor te stellen is dat dit niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Voor mensen met dementie kan eten en drinken soms lastig zijn. En zelfs onplezierig. Voor wanneer de dementie vordert. Voor naasten kan dit erg moeilijk zijn om mee om te gaan. 

De handreiking ‘Eten en drinken voor mensen met dementie’ biedt mantelzorgers daarom tips om problemen te herkennen en zelf iets te kunnen doen. Tevens geeft de handreiking algemene informatie over de meest voorkomende problemen bij eten en drinken bij mensen met dementie in het verpleeghuis.

Hoewel de handreiking zich in eerste instantie richt op de mantelzorger is de informatie ook zeer informatief voor