Log in

De Handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel is op 9 mei gelanceerd.

Op deze webpagina vind je de Handreiking, het Onderzoeksrapport en de vervolgstappen voor implementatie.

De handreiking is tot stand gekomen dankzij een landelijk project waarin ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en revalidatieartsen samen de adviezen hebben geformuleerd. De NVLF is blij dat met de gezamenlijk input deze belangrijke eerste stap in de vorm van de handreiking is gezet. Met de al ingezette vervolgstappen hopen we de zorg nog verder te kunnen verbeteren!

De handreiking biedt aanbevelingen over de competenties van eerstelijns behandelaars, de samenwerking tussen verschillende aanbieders van revalidatiezorg en de vindbaarheid van behandelaars. Met de handreiking wordt een belangrijke eerste stap gezet om patiënten met hersenletsel zelf een