Log in

De verwachting is dat het coronavirus nog een tijd onder ons zal blijven. Daarom hebben de cao-partijen in de gehandicaptenzorg, waaronder FBZ, de handreiking ‘Omgaan met arbeidsvoorwaarden tijdens corona’ opgesteld.

In de handreiking wordt toelichting gegeven op een aantal cao-afspraken en worden denkrichtingen gegeven voor corona-gerelateerde vraagstukken. Het coronavirus heeft een grote impact op mensen met een beperking, hun familie en op werknemers en werkgevers in de gehandicaptenzorg. Het vraagt veel van werknemers en organisaties maar levert ook nieuwe inzichten en bijzondere resultaten op. Daarom adviseren cao-partijen om gezamenlijk op zoek te gaan naar hoe het werk het best georganiseerd kan worden met een juiste toepassing van de cao. Om werkgevers en werknemers hierbij te helpen is de handreiking ‘Omgaan met arbeidsvoorwaarden tijdens corona’ opgesteld. In de handreiking wordt een toelichting gegeven op een aantal afspraken uit de cao, ondersteunen cao-partijen het dialoog en wordt een denkrichting gegeven voor mogelijke oplossingen. Zo staat er in de handreiking