Log in

Aanstaande vrijdag verschijnt het tweede nummer van het Nederlands Tijdschrift voor Logopedie van dit jaar.

In dit nummer spreken we met de auteurs én met de logopedist die meewerkte aan het boek Sterk, lekker eten en variëren met medische drinkvoeding. Het kennisartikel gaat over voorzetselgebruik van kinderen met TOS en je leest hoe je professioneel omgaat met de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. De CanMeDS-rol die in dit nummer aan bod komt is de gezondheidscoach; logopedisten Karin Derks en Joyce Walter vertellen over hoe zij op deze rol inspelen met ‘Positieve Gezondheid’.

Dit en meer lees je vanaf vrijdag in het tijdschrift én online via https://www.nvlf.nl/tijdschrift/.

Wist je dit al?
Sinds dit jaar wordt het NTVL in ander verpakkingsmateriaal verstuurd.  Vanaf nu is dat namelijk biologisch afbreekbaar folie. De NVLF vind het belangrijk zo ‘groen’ mogelijk te werk te gaan. Deze zogenaamde ‘BIO-seal’