Log in

Het post-Covid-syndroom waar een deel van de Covid-19-patiënten mee te maken krijgt, vereist aandacht. Naast aanvullend wetenschappelijk onderzoek zijn ook bredere bekendheid van het post-Covid-syndroom en monitoring van de huidige zorg voor patiënten van belang. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat vandaag is aangeboden aan de minister van VWS.

Een deel van de Covid-19-patiënten krijgt te maken met langdurige klachten. Dit wordt vaak long (langdurige) Covid genoemd of het post-Covid-syndroom. De Gezondheidsraad heeft de wetenschappelijke literatuur hierover in kaart gebracht. Het gaat om studies bij mensen die vroeg in de pandemie Covid-19 hebben doorgemaakt. Van mensen die recenter geïnfecteerd zijn met het Sars-CoV-2-virus zijn logischerwijs nog geen gegevens over langetermijngevolgen bekend. De studies beschrijven uiteenlopende klachten als vermoeidheid, kortademigheid, hoofdpijn, vergeetachtigheid en moeite met concentreren, reukverlies, hartkloppingen, spierpijn en angst- en stemmingsklachten. De klachten,