Lees verder

Het post-Covid-syndroom waar een deel van de Covid-19-patiënten mee te maken krijgt, vereist aandacht. Naast aanvullend wetenschappelijk onderzoek zijn ook bredere bekendheid van het post-Covid-syndroom en monitoring van de huidige zorg voor patiënten van belang. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat vandaag is aangeboden aan de minister van VWS.

Een deel van de Covid-19-patiënten krijgt te maken met langdurige klachten. Dit wordt vaak long (langdurige) Covid genoemd of het post-Covid-syndroom. De Gezondheidsraad heeft de wetenschappelijke literatuur hierover in kaart gebracht. Het gaat om studies bij mensen die vroeg in de pandemie Covid-19 hebben doorgemaakt. Van mensen die recenter geïnfecteerd zijn met het Sars-CoV-2-virus zijn logischerwijs nog geen gegevens over langetermijngevolgen bekend. De studies beschrijven uiteenlopende klachten als vermoeidheid, kortademigheid, hoofdpijn, vergeetachtigheid en moeite met concentreren, reukverlies, hartkloppingen, spierpijn en angst- en stemmingsklachten. De klachten, die soms maanden aanhouden, kunnen na verloop van tijd afnemen.

Een nauwkeurige schatting van hoe vaak het post-Covid-syndroom optreedt, is op basis van de huidige stand van de wetenschap niet mogelijk, omdat de beschikbare studies onderling niet goed te vergelijken zijn. Wel is duidelijk dat het post-Covid-syndroom naast gevolgen voor de patiënten zelf, ook implicaties heeft voor de zorg. De raad adviseert om aanvullend onderzoek te doen, onder meer naar mogelijke oorzaken en risicofactoren, om beter in te kunnen zetten op preventie, diagnostiek en behandeling. Ook adviseert de raad om de huidige zorg voor Covid-19-patiënten met langdurige klachten te monitoren. Tot slot benadrukt de raad het belang van bredere bekendheid van het post-Covid-syndroom, onder meer opdat zorgprofessionals patiënten gerichte voorlichting kunnen geven over bijvoorbeeld het perspectief op afname van de klachten.

Download het advies Langdurige klachten na Covid-19 van de Gezondheidsraad hier.

Onderzoek naar paramedische herstelzorg na Covid-19
De NVLF is betrokken bij het onderzoek naar paramedische herstelzorg na Covid-19. Lees meer over dit onderzoek op https://covidparamedischonderzoek.nl/.

Regeling

Op dit moment wordt ook bekeken of en hoe de regeling voor paramedische herstelzorg na Covid-19,  die tot 1 augustus 2022 van kracht is,  verlengd moet worden. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.