Log in

De EPD focusgroep bestaat sinds januari 2020 en heeft zich onder andere gebogen over richtlijnen dossiervorming en TOS. De werkgroep bestaat momenteel uit vier enthousiaste deelnemers die de pakketten Incura, Intramed en James Software vertegenwoordigen. Tevens zijn bij deze werkgroep een beleidsadviseur en de verenigingsmanager aangesloten.

Doel van de werkgroep is de administratieve lasten rondom software gebruik ten behoeve van de zorgregistratie te verlagen. Dus zo efficiënt mogelijk gebruik van de software met zo min mogelijk toetsaanslagen. Hiervoor kijken we met name naar bestaande en nieuwe richtlijnen: zijn/worden deze volledig en efficiënt ingebouwd?

Om de softwarepakketten zo goed mogelijk te vertegenwoordigen, maar ook slagvaardig te blijven,  zoeken we een vijfde deelnemer, die gebruiker is  en uitgebreide actuele kennis heeft van een EPD softwarepakket niet zijnde Intramed, Incura of James Software.

Praktische zaken
De focusgroep zal in 2021 zes keer bij elkaar komen. De standaard NVLF onkostenvergoeding is van toepassing.

Interesse?
Reageren kan tot