Log in

Op initiatief van NVKF (Nederlandse Vereniging voor Klinkische Fysica) kring klinische audiologie is de Veldnorm Testset TOS Diagnostiek voor zorg en onderwijs ontwikkeld. Aanleiding voor het opstellen van deze veldnorm is geweest de toename van de wachtlijsten voor spraak en taal diagnostiek op de audiologische centra door lock-down en beperkende maatregelen tgv COVID19.

De KKAu Corona werkgroep heeft daarop 2 stappen ondernomen:

  1. prioritering van de audiologische zorg
  2. opstellen van een ‘minimale set’ voor de spraak taal diagnostiek

Doel van deze set was om de diagnostiek te beperken tot de essentie: voldoende voor diagnose (vermoeden van) TOS, zodat er snellere doorstroom