Log in
De conceptversie van de eerste Standpuntbepaling Logopedie bij Tracheacanulepatiënten is gereed en alle leden krijgen de gelegenheid om het document van commentaar te voorzien door middel van een commentaarronde.

Wat kunnen en mogen logopedisten in de behandeling van tracheacanulepatiënten?
In de periode april t/m juli heeft de NVLF dat laten uitzoeken door Hanneke Kalf en Irma Adbegovic van het Radboudumc in Nijmegen, samen met een werkgroep van vijf ervaren logopedisten (ziekenhuis, revalidatiecentra en verpleeghuis). Het resultaat is de eerste Standpuntbepaling Logopedie bij Tracheacanulepatiënten.

Een tracheacanule, o.a. op intensive care, heeft gevolgen voor de adem, stem en voor het slikken. Vanzelfsprekend zijn logopedisten daar in verschillende fasen en instellingen bij betrokken, maar consensus over de rol en de taken van logopedisten was tot nu toe niet beschikbaar.

De conceptversie van het standpunt van de NVLF is nu gereed en alle leden krijgen de gelegenheid om het document van commentaar te voorzien doormiddel van een commentaarronde gedurende de zomer.