Log in

Als onderdeel van het jaarplan Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) is in het najaar van 2021 een start gemaakt met het Versnellingsprogramma duidingen evaluatieonderzoek. Dit project valt onder één van de doelen van de Federatie Medisch Specialisten, namelijk het makkelijk toegankelijk maken van up-to-date richtlijnen met als uiteindelijke doel de beste zorg voor de patiënt.

Inmiddels is de module Medicamenteus ACMOM Otitis Media uit de richtlijn Otitis Media bij kinderen in de tweede lijn gereed voor commentaar.

De aanleiding voor de herziening betrof de afronding van de ZonMw doelmatigheidsstudie over de behandeling van een acuut loopoor bij kinderen met trommelvliesbuisjes. De uitgangsvraag is aangepast naar het knelpunt wat momenteel heerst in de praktijk. De literatuursamenvatting en de overwegingen zijn vervolgens geüpdatet.

Werk