Log in

Mensen met een complexe zorgvraag die langdurige zorg ontvangen krijgen vaak te maken met achteruitgang op lichamelijk, psychisch, sociaal en/of communicatief gebied. Dit kan hun functioneren en kwaliteit van leven negatief beïnvloeden. Bij deze mensen ligt er een uitdagende taak voor zorgverleners om zorg te bieden die recht doet aan wat voor de mens en zijn of haar kwaliteit van leven belangrijk is.

Er zijn naast de SKILZ-handreiking diverse kwaliteitsinstrumenten over proactieve zorgplanning ontwikkeld, waaronder de generieke richtlijn ‘Proactieve zorgplanning in de palliatieve fase’ [IKNL, 2022, concept] van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), de IKNL-richtlijn ‘Palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking’ [IKNL, 2022] en de Leidraad ‘Proactieve zorgplanning’ van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) die zich richt op de zorg in de tweede lijn. In aanvulling op de generieke richtlijn proactieve zorgplanning van IKNL, geeft de SKILZ-handreiking specifieke aanbevelingen over proactieve zorgplanning bij kwetsbare mensen in de langdurige zorg. Tijdens het