Lees verder

De NHG-Standaard Ziekte van Parkinson is gedeeltelijk herzien. Het betreft een partiële herziening, aan de hand van de NVN/VRA Richtlijn Ziekte van Parkinson (2020).

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail naar Bianca van den Heuvel, 

b.vandenheuvel@nvlf.nl om de conceptversie en het commentaarformulier te ontvangen.

Het commentaarformulier kan ingediend worden tot dinsdag 25 april 2023.