Lees verder

Wat is de toekomstige rol & taak voor de logopedie in het onderwijs gezien de ontwikkelingen in het passend onderwijs en de ambities voor inclusief onderwijs?
Voor het vinden van een antwoord op die vraag stelt de NVLF een werkgroep samen die in twee bijeenkomsten dit vraagstuk verkend.

Hiervoor zoeken we logopedisten die in het onderwijs werken, op diverse plekken en in diverse rollen:
– op een cluster 2 school;
– in de ambulante dienst van een cluster 2 instelling;
– in een SBO;
– voor een samenwerkingsverband;
– voor een gemeente/GGD.

We verkennen alle aspecten van het werk: signalering, preventie, onderwijsondersteuning en behandeling.

Wanneer?
De bijeenkomsten zijn online op dinsdag 18 mei en dinsdag 15 juni, van 18.30 uur tot 20.30 uur.

Interesse?
Meld je aan vóór zaterdag 20 maart door een mail te sturen aan logopedie@nvlf.nl met als onderwerp Werkgroep toekomst logopedie in het onderwijs.
Vermeld in de mail bij wat voor type organisatie je werkt en welke rol(len) je daar hebt. Vermeld ook wat volgens jou in de werkgroep in ieder geval besproken moet worden.

Op basis van de aanmeldingen maken we een selectie waarmee we een beperkte maar ook goed gevarieerde werkgroep samenstellen. Uiteraard krijgt iedereen bericht of je wel of niet deel gaat uitmaken van de werkgroep.

Vergoeding en KP-punten
Voor deelname aan de werkgroep ontvang je € 50,- per bijeenkomst en twee punten voor het KP.