Log in

Wij zoeken logopedisten/afasietherapeuten die ervaringsdeskundigen met afasie in de chronische fase willen benaderen, informeren en enthousiasmeren om deel te nemen aan een interview binnen het COPACA project.

COPACA staat voor Communicatie en Participatie bij Chronische Afasie. Het onderzoek is gestart in februari 2021 en duurt 3 jaar. In het onderzoek spelen ervaringsdeskundigen en professionals een centrale rol. Het project heeft een praktisch en een theoretisch doel;

1. Het ontwikkelen van behandelmateriaal gericht op communicatievaardigheden en participatie van mensen met afasie.

2. Het opdoen van nieuwe kennis over communicatievaardigheden en participatie van mensen met chronische afasie.

De werving van ervaringsdeskundigen is gestart en vindt plaats via diverse kanalen.

Zo