Log in

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Klinische Fysica wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Hoorzorg voor slechthorende volwassenen. We zijn op zoek naar één logopedist die deel wil nemen aan de klankbordgroep. 
 
Het doel van de richtlijn is het beschrijven van hoorzorg aan volwassenen met complexe/meervoudige audiologische problemen zoals deze door een multidisciplinair team vanuit een audiologisch centrum geboden wordt. De richtlijnontwikkeling wordt gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). 

Wat wordt van je verwacht? 
Van leden van de klankbordgroep wordt verwacht dat ze een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de richtlijn door: 
 
– het voorbereiden en bijwonen van klankbordgroepbijeenkomsten; 
– het kritisch lezen en bediscussiëren van overzichten van literatuur en conceptteksten; 
– het schrijven van conceptteksten met