Lees verder

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Klinische Fysica wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Hoorzorg voor slechthorende volwassenen. We zijn op zoek naar één logopedist die deel wil nemen aan de klankbordgroep. 
 
Het doel van de richtlijn is het beschrijven van hoorzorg aan volwassenen met complexe/meervoudige audiologische problemen zoals deze door een multidisciplinair team vanuit een audiologisch centrum geboden wordt. De richtlijnontwikkeling wordt gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). 

Wat wordt van je verwacht? 
Van leden van de klankbordgroep wordt verwacht dat ze een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de richtlijn door: 
 
– het voorbereiden en bijwonen van klankbordgroepbijeenkomsten; 
– het kritisch lezen en bediscussiëren van overzichten van literatuur en conceptteksten; 
– het schrijven van conceptteksten met andere klankbordgroepleden; 
– namens de NVLF verantwoordelijkheid dragen voor terugkoppeling naar de achterban; 
– het bewaken van de balans tussen wetenschappelijke basis en praktische toepasbaarheid; 
– bereid zijn te werken in een digitale projectomgeving; 
– geen conflicterende belangen te hebben die de onafhankelijkheid van de richtlijnwerkgroep in gevaar kunnen brengen. 

 
Leden van de klankbordgroep krijgen een vacatievergoeding en (indien een fysieke vergadering wordt gepland) reiskostenvergoeding op basis van bijgewoonde bijeenkomsten. De looptijd van de ontwikkeling van het kwaliteitsinstrument is 24 maanden.  

Aanmelden 
Aanmelden kan t/m 25 januari 2022 bij Guus Reuter, g.reuter@nvlf.nl 
Voor meer informatie kun je terecht bij Jeanine Willekens-brink, j.brink@nvlf.nl
 
Ambities 
De ontwikkeling van deze richtlijn is in lijn met de ambities van de NVLF dat de logopedische zorg dicht bij de patiënt aangeboden in interprofessionele teams (juiste zorg op juiste plek) én dat er meer direct patiëntgebonden tijd beschikbaar komt door vermindering van de administratieve lasten. Lees hier meer over deze ambities.