Log in
TNO en NCJ zijn gestart met het onderzoeksproject ´Zorg op afstand in de jeugdgezondheidszorg: ontwikkelingsonderzoek via beeldbellen´. Voor de klankbordgroep van dit project zijn zij op zoek naar een logopedist.

TNO en NCJ zijn gestart met het onderzoeksproject ´Zorg op afstand in de jeugdgezondheidszorg: ontwikkelingsonderzoek via beeldbellen´ uit. Voor de klankbordgroep van dit project zoeken we een logopedist.

Het doel van het onderzoek is om het gebruik van zorg op afstand (zoals beeldbellen) in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) vast te leggen in beleid en in de richtlijnen van de JGZ. In dit project wordt er literatuuronderzoek verricht. Daarnaast worden de ervaringen met zorg op afstand in de JGZ tijdens de coronacrisis geïnventariseerd en samengevat. Ook zullen ouders en professionals worden bevraagd op hun ervaringen en behoeftes omtrent zorg op afstand. Hierbij zal er toegespitst worden op het ontwikkelingsonderzoek bij een kind. Op basis van de bevindingen en aanbevelingen, ook m.b.t. de randvoorwaarden, zal een generieke richtlijnmodule worden ontwikkeld en zal ten minste één JGZ Richtlijn worden aangepast. De wens is dat deze