Lees verder
TNO en NCJ zijn gestart met het onderzoeksproject ´Zorg op afstand in de jeugdgezondheidszorg: ontwikkelingsonderzoek via beeldbellen´. Voor de klankbordgroep van dit project zijn zij op zoek naar een logopedist.

TNO en NCJ zijn gestart met het onderzoeksproject ´Zorg op afstand in de jeugdgezondheidszorg: ontwikkelingsonderzoek via beeldbellen´ uit. Voor de klankbordgroep van dit project zoeken we een logopedist.

Het doel van het onderzoek is om het gebruik van zorg op afstand (zoals beeldbellen) in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) vast te leggen in beleid en in de richtlijnen van de JGZ. In dit project wordt er literatuuronderzoek verricht. Daarnaast worden de ervaringen met zorg op afstand in de JGZ tijdens de coronacrisis geïnventariseerd en samengevat. Ook zullen ouders en professionals worden bevraagd op hun ervaringen en behoeftes omtrent zorg op afstand. Hierbij zal er toegespitst worden op het ontwikkelingsonderzoek bij een kind. Op basis van de bevindingen en aanbevelingen, ook m.b.t. de randvoorwaarden, zal een generieke richtlijnmodule worden ontwikkeld en zal ten minste één JGZ Richtlijn worden aangepast. De wens is dat deze generieke module ook gebruikt kan worden in de zorg voor de jeugd buiten de jeugdgezondheidszorg.

Dit onderzoek sluit goed aan bij de ambitie van de NVLF dat de logopedische zorg in 2027 hybride is ingericht; de optimale combinatie van zorg op afstand én/of op locatie. Lees hier meer over deze ambitie.

Wat wordt gevraagd?

De deelnemers van de klankbordgroep worden betrokken bij het ontwikkelen van vragenlijsten- en interviewprotocollen, de interpretatie van onderzoeksresultaten en de verbinding van het onderzoek met de praktijk.

De klankbordgroep komt drie keer bij elkaar. De eerste bijeenkomst vindt online plaats op 24 maart van 11:00 tot 12:30 uur. Dan zullen ook de uitgangsvragen en PICO’s worden voorgelegd. Mocht deelnemen aan de eerst bijeenkomst niet lukken, dan is dat geen probleem. De tweede bijeenkomst zal zijn in september (voorleggen resultaten). De derde bijeenkomst zal in dec/jan plaatsvinden (overleggen en afstemmen van de aanbevelingen en overwegingen). De deelname zal vergoed worden (€135,- per keer).

Interesse?
Neem voor meer informatie of om je aan te melden contact op met beleidsadviseur Valerie van Dongen via v.vandongen@nvlf.nl.