Lees verder

“Proactief het gesprek aangaan hoe de medische behandeling ondersteunend kunnen zijn aan wat echt belangrijk is voor de kwaliteit van leven van cliënten die langdurige zorg ontvangen.” Dat is één van de doelen van het kwaliteitsinstrument Proactieve medische zorgplanning in de langdurige zorg die Stichting KwaliteitsImpuls Langdurige Zorg (SKILZ) vanaf november 2021 ontwikkelt.

SKILZ is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), de Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde (Verenso) en de Beroepsvereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN). Het doel van SKILZ is om het kwaliteitsbeleid in de langdurige zorg te stimuleren. Dit gebeurt met name door het ontwikkelen van kwaliteits-instrumenten. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport financiert SKILZ.

Aanleiding kwaliteitsinstrument
Er bestaan op dit moment diverse kwaliteitsinstrumenten die gaan over proactieve zorgplanning. Echter ontbreekt er een multidisciplinair kwaliteitsinstrument voor cliënten die langdurige zorg ontvangen. Dit kunnen cliënten zijn die thuis langdurige zorg ontvangen of cliënten die in een verpleeghuis of andere instelling wonen. Bij deze doelgroep is er behoefte aan een kwaliteitsinstrument waarin wordt ingegaan op het starten, organiseren en toepassen van proactieve medische zorgplanning. Dit kwaliteitsinstrument kan een richtlijn worden, maar bijvoorbeeld ook een handreiking of een kwaliteitsstandaard. De werkgroep besluit wat voor type kwaliteitsinstrument ontwikkeld zal worden.

Wat wordt er van je verwacht?
De werkgroep stemt de inhoud van het kwaliteitsinstrument ongeveer 2 tot 4 keer af met een klankbordgroep. De klankbordgroep geeft commentaar op de conceptteksten en voorkomt hiermee een mogelijke tunnelvisie van de werkgroep. De werkgroep is eindverantwoordelijk voor de inhoud van het kwaliteitsinstrument. Leden van de klankbordgroep becommentariëren de conceptteksten per e-mail of indien nodig tijdens een bijeenkomst.

Vergoeding
Klankbordgroepleden ontvangen een vacatievergoeding op basis van het aantal keer dat er reactie is gegeven op conceptteksten en reiskostenvergoeding bij een fysieke bijeenkomst. De ontwikkeling van het kwaliteitsinstrument duurt tot medio 2023.

Aanmelden
Aanmelden kan t/m 14 februari 2022 bij Guus Reuter, g.reuter@nvlf.nl
Voor meer informatie kun je terecht bij Valerie van Dongen, v.vandongen@nvlf.nl.