Log in

“Proactief het gesprek aangaan hoe de medische behandeling ondersteunend kunnen zijn aan wat echt belangrijk is voor de kwaliteit van leven van cliënten die langdurige zorg ontvangen.” Dat is één van de doelen van het kwaliteitsinstrument Proactieve medische zorgplanning in de langdurige zorg die Stichting KwaliteitsImpuls Langdurige Zorg (SKILZ) vanaf november 2021 ontwikkelt.

SKILZ is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), de Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde (Verenso) en de Beroepsvereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN). Het doel van SKILZ is om het kwaliteitsbeleid in de langdurige zorg te stimuleren. Dit gebeurt met name door het ontwikkelen van kwaliteits-instrumenten. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport financiert SKILZ.

Aanleiding kwaliteitsinstrument
Er bestaan op dit moment diverse kwaliteitsinstrumenten die gaan over proactieve zorgplanning. Echter ontbreekt